Beyin anjiyosu diğer adıyla serebral anjiyografi, beyindeki kan damarlarını görüntülemek için x-ışınları ve iyot içeren kontrast madde kullanılan minimal invaziv bir tıbbi görüntüleme yöntemidir.

Beyin anjiyosu nasıl yapılır?

Beyin anjiyosunda kateter adı verilen, ince, plastik tüp kasık bölgesinde bulunan bir artere yerleştirilir. Kateter kurşun kalem ucundan daha küçük, uzun, ince, yumuşak bir plastik tüptür. Ardından kateter damar içerisinden dikkatli bir şekilde beyne yönlendirilir. Hasta bu sırada hiçbir ağrı hissetmez. Sadece katater kasık bölgesindeki damara yerleştirilirken iğne batmasına benzer bir acı hissedebilir.  Katater görüntülenecek bölgeye ulaştığında kontrast madde tüp içinden bölgeye enjekte edilir ve görüntüler radyasyon (x-ışınları) kullanılarak yakalanır. Görüntüleme aslında kontrast madde yardımıyla kontrast maddenin damarlar içerisindeki akışının kaydedilmesidir. Görüntü alınmak istenen bölgeye göre kontrast madde istenilen görüntü tam olarak alınıncaya kadar tekrar enjekte edilerek görüntülenmek istenilen bölgenin net görüntüleri çekilir. Beyin anjiyosunda kontrast madde ve x-ışınları sayesinde damarları gizleyen kafatasının üst kemiği elektronik olarak görüntüden çıkarılmakta ve kalan damarlar açıkça görülebilmektedir.

Beyin anjiyosu hangi hastalıklarda uygulanır ve neden yapılır?

Beyin anjiyosu beyindeki kan damarlarındaki anormallikleri tespit etmek veya diğer görüntüleme yöntemleriyle tespit olunan ancak emin olunamayan anormallikleri kesin olarak belirlemek, tespit edilen anormalliklerin konumlarını, derecelerini, diğer damarlarla ilişkilerini belirlemek için uygulanır.

Arteriyel tıkanıklıkları olan herkesin serebral anjiyografiye ihtiyacı yoktur. Genellikle sadece doktorunuzun diğer görüntüleme yöntemleri ve testlerden sonra hastalığınızın teşhis ve tedavisi için daha fazla bilgiye ihtiyacı varsa gerçekleştirilir.

Beyin anjiyosu ameliyat ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Anjiyografi sonrası ameliyat gerekli görülürse daha doğru bir şekilde yapılabilir. Serebral anjiyografi, beyindeki kan damarlarının çok ayrıntılı, net ve doğru bir görüntüsünü sunar. Bu özellikle bir cerrahi operasyon düşünülürken hekime ve dolayısıyla hastaya yarar sağlar.

Diğer taraftan kateter kullanımı sayesinde, hastalık tanı ve tedavisi tek bir prosedürle birleştirilerek de tamamlanabilir.


Beyin anjiyosu:

 • Beyin anevrizmaları,
 • Akut inme,
 • Beyin tümörü,
 • Şah Damarı Darlığı,
 • Beyin Arteriovenöz Malformasyonları(Beyinde Damar Yumağı),
 • Karotis Arter Diseksiyonları,
 • Ameliyattan önce baş ve boyun arterlerini değerlendirmek,
 • Kafa MR veya tomografisinde görülen anormallikler hakkında ek bilgi sağlamak,
 • Arterioskleroz,
 • Vaskülit veya kan damarlarının iltihabı,
 • Beyin damarlarındaki kan pıhtıları gibi durumlarda kullanılır.

Ayrıca beyin anjiyosu aşağıdaki gibi semptomların nedenini teşhis etmeye yardımcı olmak için diğer görüntüleme yöntemleri yetersiz kaldığında kullanılabilir:

 • Şiddetli baş ağrısı
 • Sonradan ortaya çıkan konuşma bozuklukları
 • Şiddetli baş dönmesi
 • Bulanık veya çift görme
 • Sonradan ortaya çıkan hareket zayıflıkları veya uyuşma
 • Koordinasyon veya denge kayıpları
 • Hafıza kaybı

Beyin anjiyosu hazırlığı:

Hastalarımız kullandıkları ilaçları, kronik ve alerjik rahatsızlıklarını, hamilelik ile emzirme durumları varsa bunları ve alerjik rahatsızlıklarını mutlaka hekimlerine bildirmelidirler.  Serebral anjiyografide hastalardan gece yarısından sonra hiçbir şey yememeleri veya içmemeleri istenmektedir. Beyin anjiyosu genellikle lokal anestezi altında hasta uyanıkken yapılır. Ancak; hastanın durumuna göre genel anestezi altında da yapılabilir.

Beyin anjiyosu sonrası iyileşme süresi

Beyin anjiyosu bir-üç saat aralığında tamamlanır. Birkaç saat hastanede gözlem altında kalmanız istenir. Ardından evinizde istirahat edebilirsiniz. İşlem sonrasında ilk gün kasık bölgesinde hafif ağrı görülebilir. İşlem yapıldığı günün ertesi günü normal yaşamınıza dönebilirsiniz. Anjiyodan sonra kontrast maddenin vücuttan atılması için bol bol su içilmesi önerilmektedir.

Beyin anjiyosu ağrılı bir işlem midir?  

Beyin anjiyosu ağrılı bir işlem değildir. Sadece kataterin damara yerleştirilmesi sırasında hastalar düşük şiddetli, iğne ağrısına benzer bir acı hissederler. Kontrast maddenin beyne enjekte edilmesi sırasında ise yüzde ve baş bölgesinde ufo ısınması gibi sıcaklık hissedilebilir. Ayrıca beyindeki enjekte edilen bölgeye göre kısa süreli baş dönmesi ve sarhoşluk hissi yaşanabilir.