Beyin Tümörleri

Direk beyin dokusundan, beyinden çıkan sinirlerden, beyni çevreleyen zarlardan, kafatası kemiğinden veya diğer organlardaki oluşan tümörlerin beyne metastaz yapmasından yani beyne sıçramasından kaynaklanabilir. İyi huylu(benign) ve kötü huylu(malign) olarak ikiye ayrılırlar. İyi huylu tümörler yavaş büyüyen tümörlerdir ve ameliyat sonrası nüks etme yani tekrarlama oranları çok düşüktür. Genellikle ameliyat sonrası kemoterapi veya radyoterapiye yani ameliyat sonrası ek bir tedaviye gerek kalmaz. Kötü huylu tümörler hızlı büyüyen tümörlerdir ve ameliyat sonrası tekrarlama ihtimali yüksektir. Genellikle ameliyat sonrası ek tedaviler (kemoterapi veya radyoterapi) gerekir.

 

BEYİN AMELİYATLARI VE TEKNOLOJİ


Beyin tümörü ameliyatlarında kullanılan ileri teknoloji ürünler cerrahın başarısını ve hasta konforunu üst seviyelere çıkarıyor bu teknolojilerden birisi olan “Nöronavigasyon” cihazın da hastanın önceden çekilen MR görüntüleri ile ameliyat masasında sabitlenmiş kafa pozisyonundan elde edilen kızılötesi kamera kayıt bilgilerinin birbiriyle eşleştirilmesi bize beynimizin üç boyutlu haritasını çıkarıyor. MR görüntüleri ile eşleşen bu harita sayesinde, beynin en derin bölgelerine yerleşen çok küçük boyutlu tümörlere dahi rahatlıkla müdahale etmek mümkün. Birkaç milimetre yanılmanın bile normal beyin dokusuna vereceği zararı göz önüne alırsak, bu teknolojinin sağladığı avantajın önemini daha iyi anlayabiliriz.

 


Beyin dokularında istenmeyen ve beklenmeyen zararların meydana gelme olasılığını en aza indirebilmek için yardımcı bir teknoloji olan “Nöromonitörizasyon” yöntemidir.Bu işlem, beyin kabuğundan başlayıp kol ve bacaklarda biten elektrik dalgalarının ameliyat süresi boyunca ölçülmesinden ibaret. Kafatasından verilen küçük elektrik uyarılarına ait cevaplar kol ve bacaklardan kaydediliyor. Eğer ameliyat sürecinde bu dalgalarda azalma ya da kayıp ortaya çıkarsa, tümörün beynin o bölgesinden tamamen çıkarılması mümkün olamayabiliyor.sonuç olarak beyin tümörü ameliyatlarında teknoloji çok önemli avantajlar sağlamaktadır.