Parkinson, merkezi sinir sisteminin ilerleyen bir hastalığıdır. Parkinson hastalığına beyin bölgesinde dopamin üreten hücrelerin kaybı neden olur. Genellikle 60’lı yaşlarda ortaya çıkar. Genel sınıflandırmada 50 yaşından önce teşhis konan kişiler genç parkinson hastalarıdır.

Yurtdışında yapılan çalışmalara göre tüm parkinson hastalarınıın yaklaşık yüzde 4-5'i 50 yaşından küçüktür. Hastalık genellikle genç insanlarda mevcut olduğu halde teşhis edilemediği için bu sayının daha yüksek olabileceği de belirtilmektedir...


Erken başlayan Parkinson hastalığının belirtileri

Parkinson hastalığının semptomları tanı yaşına bakılmaksızın genellikle aynıdır. Bununla birlikte her hastada bütün semptomlar birden ortaya çıkmaz. Kişiden kişiye hangi semptomların görüldüğü farklılık arz eder. Son araştırmalar, hareket bozukluğu dışındaki semptomların daha genç hastalarda 60 yaşın üzerindeki hastalara göre ilk semptom olarak ortaya çıkmasının daha yaygın olduğunu göstermektedir.

Parkinson belirtileri arasında motor semptomları dışında kalan semptomlar: koku kaybı, kabızlık, REM davranış bozukluğu, depresyon veya anksiyete gibi duygudurum bozuklukları, ayağa kalkarken düşük tansiyon, uyku sorunları, mesane sorunları, artan tükürük üretimi gibi semptomlardır.

Motor semptomlar: her yaştan insanda sık görülen genellikle ilk semptomlardır. Bunlar: kaslar rahatlamış olsa bile zaman zaman veya sürekli titreme (tremor), hareketlerde yavaşlama, vücut katılığı, eğik duruş, denge problemleridir.


parkinson-el


Erken başlayan Parkinson hastalığının nedenleri

Sadece genç hastalar için değil her yaşta parkinson hastalığına neyin sebep olduğu tam olarak belli değildir. Genetik faktörler, çevresel faktörler veya ikisinin bir kombinasyonunun rol oynayabileceği düşünülmektedir. Parkinson, beynin dopamin üreten bölümünde hücreler yitirildiğinde ortaya çıkar. Yapılan araştırmalar 20 yaşından önce başlayan Parkinson hastalarının yüzde 65'inde genetik bir mutasyon nedeniyle parkinson oluşmuş olabileceğini göstermektedir.


Parkinson hastalığı için risk faktörleri

Parkinson rahatsızlığına neyin neden olduğu tam olarak bulunamadığı için yapılan çalışmalar sınırlı bir çerçeve çizmektedir. Bu çalışmalar bir takım çevresel faktörlere maruz kalmanın ya da erkek popülasyonuna sahip olmanın parkinson açısından daha yüksek risk oluşturduğunu göstermiştir.

Çevresel etmenler: Bazı organik ve kimyasal atıkların solunduğu bir bölgede yaşamak, manganez veya kurşun gibi toksik kimyasallara ya da kimyasal çüzücülere maruz kalınan bir işte çalışmak, kafa travması öyküsü, agent orange veya diğer herbisitlere maruz kalma olarak belirtilmektedir.


Erken başlayan Parkinson hastalığının teşhisi

Parkinson hastalığını tespit etmek için tek bir test yoktur. Teşhis zordur ve zaman alabilir. Parkinson genellikle semptomlarınızın gözden geçirilmesi ve fiziksel muayeneye dayalı olarak bir nörolog tarafından teşhis edilir. Kan testleri ve MRI taraması gibi diğer görüntüleme testleri Parkinson hastalığını teşhis etmez. Ancak, diğer koşulları dışlamak için kullanılabilirler.


Erken başlayan Parkinson hastalığı için tedavi seçenekleri

Parkinson tedavisi, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmayı amaçlar. Temel tedavi Levodopa olarak adlandırılan beyinde dopamine dönüşen bir maddeyi içeren ilaçların kullanılmasıdır. Beyin pili, özellikle parkinson hastalığı erken başlayan kişiler için iyi bir seçenek olarak kabul edilir. Bunun nedeni, erken başlayan Parkinson hastalarının komplikasyonlara neden olabilecek diğer hastalıklara yakalanma olasılığının düşük olması ve uzun yıllar yüksek dozlarda ilaçlara bağımlı olarak yaşamak zorunda olmalarıdır. Beyin pili tedavisi bu ilaç bağımlılığını uygun hastada oldukça azaltacaktır.

Beyin pili tedavisi beynin önceden belirlenen bölgelerine elektrotların yerleştirildiği cerrahi bir prosedürdür. Bu elektrotlar göğüs altına konulan bir pile bağlıdır. Pil beyninize elektrik sinyalleri gönderecek şekilde programlanmıştır. Beyin pili ameliyatı parkinson hastalığında görülen titreme, katılık, sertlik, yavaşlık, yürümede zorluk gibi motor semptomlarını azaltmada uygun hastada oldukça etkili bir yöntemdir.

Sonuç olarak erken başlayan Parkinson ciddi bir kronik hastalıktır. İlaçlar ve yaşam tarzı değişiklikleri genellikle semptomları hafifletir. Ayrıca hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilirler. Beyin pili ameliyatı özellikle genç hastalarda parkinson semptomlarını kontrol altına almak, hastalığı ilk yıllarına geri getirerek ilerleyişini azaltmak, hastaların yaşam standartlarını yükseltmek için etkili bir yöntemdir. Diğer taraftan parkinson hastalığı ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Daha etkili ilaçların geliştirileceği ve nihayetinde bir tedavi olacağı umudu daima bulunmaktadır.

Hastanemizde beyin pili konusunda uzmanlaşmış bir ekiple yıllardır parkinson beyin pili ameliyatlarını başarı ile uygulamaktayız. Sizde parkinson hastalığı ile ilgili bilgi almak, beyin pili ameliyatı konusunda uygun bir aday olup olmadığınızı öğrenmek için iletişim sayfamızdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.