SPİNAL STENOZ NEDİR?

Spinal stenoz omuriliği etkileyen spinal kanaldaki daralmadır. Spinal kanal içerisinde omurilik bulunan, omurga kemikleri tarafından çevrelenmiş yapıdadır. Bu kanalda yaşanan daralma omuriliğin ve sinir uçlarının sıkışmasına neden olur. Etkilenen kişilerde sırt ağrısı, kas ağrısı, bel ağrısı, kalça ağrısı, bacaklara vuran ağrı gibi etkilenen bölgeye göre değişen farklı semptomlar gelişir. 

Spinal stenoz nedenleri: 

Konjenital: Doğumda mevcut olan patolojilerden kaynaklanır. 

Travma sonrası: Omurgaya zarar veren kırık, ezik gibi travmatik olaylardan sonra meydana gelebilir. Tekrarlayan küçük travmalar zamanla spinal kanalın daralmasına neden olabilir. 

Dejeneratif nedenler: Hastalığın en yaygın nedenidir. Genellikle 60 yaşından sonra omurga yaşlanmaya ve dejenerasyona bağlı olarak şekil değiştirir. İlerleyen yaş, hareketsiz yaşam tarzı omurganın aşırı yüklenmesine ve eklemlerin zarar görmesine katkıda bulunur. Kireçlenme (artroz) spinal kanalın deformasyonunun ve spinal stenozun ortaya çıkmasının yaşlılığa bağlı ana nedenidir.  

Diğer nedenler arasında disklerin deformasyonu, bel kayması, romatoid artrit, kemik tümörleri bulunur. 

Belirtiler: 

Ana semptom ağrıdır. Sırtta, bacaklarda, boyunda ağrı görülebilir. Spinal stenoz ağrısı fıtık gibi omurgayı etkileyen diğer hastalıkların ağrısına oldukça benzer. Aradaki fark fıtık ağrısı genellikle ani başlar. Kanal darlığında ise yavaş yavaş ortaya çıkan ve zamanla kronikleşen ağrı vardır.  

Daralma servikal kanalı etkilerse üst ekstremitelerde ağrı, güçsüzlük, uyuşukluk, karıncalanma, boynu göğse doğru hareket ettirirken katlanan ağrı gibi semptomlar görülür. Bununla birlikte hastalık sıklıkla lomber seviyede meydana gelir. Lomber spinal stenoz durumunda en sık görülen semptomlar ise bel, kalça ağrısı, siyatik sinir iltihabı, ayak ve ayak bileklerinde ağrı, şişme, ayak parmaklarında his kaybı, denge kaybı, uylukta karıncalanma görülebilir. Özellikle lomber stenozda topallama, bacaklarda güçsüzlük hissi, dik yürümede zorluk sık görülen belirtilerdendir. Çoğu zaman ağrı haffilediği için hastalar öne doğru kambur şekilde yürümeye meyillidir.   

Tedavisi 

Spinal stenoz tedavisinde her zaman cerrahi gerekli değildir. Genellikle anti-inflamatuar ve ağrı kesici ilaçlara dayalı konservatif tedavi ve fizyoterapi ile ağrılar  kontrol altına alınır.  

Spinal stenoz hastaları için başka bir seçenek de doğrudan ağrıya yönelik tedavilerdir. Kronik ağrı radyofrekans yöntemiyle ya da spinal enjeksiyonla tedavi edilebilir. Ağır vakalarda, konservatif tedavilerin yeterli olmadığı durumlarda spinal kanalı genişletmek için cerrahi dekompresyon ameliyatı önerilebilir. Ameliyat stenozun nedenine, konumuna ve derecesine göre farklı tekniklerle planlanabilir. Laminektomi ya da füzyon ameliyatını da içerebilir. 

 Bilgi ve randevu için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.