Epilepsi

Epilepsi, ayırt edici özelliği tekrarlayan, provoke edilmemiş nöbetler olan kronik bir hastalıktır. Bir kişiye, alkol yoksunluğu veya aşırı düşük kan şekeri gibi bilinen tıbbi bir durumdan kaynaklanmayan iki provoke edilmemiş nöbet (veya daha fazlası) varsa epilepsi teşhisi konur. Epilepsideki nöbetler beyin hasarı veya genetik ile ilişkili olabilir, ancak çoğu zaman nedeni tamamen bilinmemektedir. Sadece epilepsi teşhisi, kişinin nöbetlerinin nedeni veya ciddiyeti hakkında hiçbir şey göstermez. Epilepsisi olan birçok insan birden fazla nöbet tipine sahiptir ve diğer nörolojik problem belirtileri de gösterebilir. Bazen EEG (elektroensefalogram) testi, klinik öykü epilepsili bir grup insan arasında benzerdir. Bu gibi durumlar spesifik bir epilepsi sendromu olarak tanımlanabilir.Bir nöbetin semptomları vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilse de, semptomları üreten elektrik olayları beyinde meydana gelir. O olayın yeri, nasıl yayıldığı, beynin ne kadar etkilendiği ve ne kadar sürdüğü derin etkilere sahiptir. Bu faktörler bir nöbetin karakterini ve birey üzerindeki etkisini belirler. Nöbet geçirme ve epilepsi, kişinin güvenliğini, ilişkilerini, çalışmasını, araba kullanmasını ve çok daha fazlasını etkileyebilir. Epilepsili kişilerin halkın algılaması ve tedavisi genellikle gerçek nöbetlerden daha büyük problemlerdir. Çoğunlukla ilaçla tedavi sağlanırken dirençli hastalarda cerrahide yapılabilmektedir.