İnme-Karotis Arter Darlığı

İnme, kalıcı sakatlık ve ölümün önemli nedenlerinden biridir. İnmelerin çoğu iskemik nedenlere bağlı olup, bu hastaların yaklaşık üçte birinde neden karotis (Şah damarı)arter hastalığıdır.İlaç tedavi ile takipli semptomatik karotis arter darlığına bağlı inmelerde tekrar etme oranı yüksektir. Karotis arter darlığı genellikle aterosklerotik nedenlere bağlı olup, darlık şiddeti arttıkça inme ihtimali de artmaktadır. Bu nedenle ciddi karotis arter darlığı nedeniyle inme veya geçici iskemik atak gelişen hastalarda ve belirti vermeyen ciddi karotis arter darlığı olan hastalarda stent ile işlem yapılması, inmeden primer ve sekonder korumada etkili ve güvenli yöntemdir.


Karotis damarı nerededir ve neden önemlidir? Karotis daralması neden olur ve kimde gözlenir?


Beyine giden büyük damardır ve her iki karotis damarı beyinin ön 2/3'lük kısmını besler. Tıkanması ile beyin alanları kansız kalır, inme - felç dediğimiz durum gözlenir. Damar iç yapısı aynı sıcak su borusunda olduğu gibi daralır. Ya kan akımı tamamen kesilir ya da darlık yapan parça ayrılarak kopar ve içinden geçemeyeceği daha küçük damar ya da damarları tıkar. Kan damarları aynı şehir şebekesi gibidir. Kalpten çıkan büyük damarlar beyinin uzak noktalarında incelir ve kılcal damar adıyla anılır, "kıl gibi incelikte" olur.

Karotis damar daralması yaş ile ilişkilidir ve ileri yaşlarda karşımıza çıkar. Özellikle yüksek tansiyonu - yüksek kolesterolü olan, şeker hastalığı olan, sigara içen, uykuda nefes durması olan (uyku apnesi) kişiler risk taşır. Ayrıca kalp damar hastalığı (stent ya da by - pass cerrahisi geçirenlerde) ve bacak damar darlığı olanlarda karotis damar darlığı sıktır.Endovasküler inme tedavisi nedir?

Endovasküler inme tedavisi kasıktan ya da koldan ince bir tüp olan mikrokatater yardımıyla tıkanmanın olduğunu beyin damarına ulaşılan minimal invaziv bir tedavi yöntemidir. Ulaşılan damar içerisine stent konulur. Mikrokatater içerisinden tıkamaya neden olan pıhtı çekilerek damar açılır. Daralma durumunda yine mikrokatater yardımıyla balon tedaivisi uygulanır. Açık cerrahiye göre düşük riskli, kesinin ve ameliyat yarasının kasık bölgesindeki küçük bir yara hariç hiç olmadığı modern bir tedavi yöntemidir.