+90 539 724 05 67

Son Yayınlanan Yazılar

Vertebroplasti nedir?

Vertebroplasti nedir?

Vertebroplasti, omurganın düşme travma gibi nedenlerle oluşan çökme kırıklarında ağrı kontrolü ve hareket kabiliyetinim yeniden sağlanması için omurun içine sement enjeksiyonu içeren bir işlemdir....

Koldan Anevrizma Anjiyo Tedavisi

Beyin anevrizmasının tedavisi amacıyla gerçekleştirilen coilleme ya da akım yönlendirici stent uygulamaları, anevrizma tanısı, anevrizma tedavisi sonrası kontrol muayeneleri beyin anjiyosu kullanılarak yapılabilmektedir. Beyin anjiyosu...

Parkinson İlaç Yan Etkileri

Parkinson İlaç Yan Etkileri

Parkinson şikayetlerini kontrol etmek için kullanılan ana yöntem ilaç tedavisidir. Parkinson hastalığı beyindeki dopamin adı verilen maddenin seviyesi düştüğünde ortay çıkar. İlaç tedavisindeki ama&c...

Çocuk Beyin Cerrahisi

Çocuk Beyin Cerrahisi

Çocukların başına gelen herhangi bir ciddi rahatsızlık hem çocuk hem de ailesi için büyük duygusal ve fiziksel sıkıntılara neden olur. Maalesef bazı çocuklar genetik ya da doğuştan gelen problemlerle, bazı &cc...

Anevrizma Belirtileri

Anevrizma Belirtileri

Anevrizma belirtileri anevrizmanın kanamış olup olmamasına göre farklılık gösterir. Anevrizmalar genellikle kanayana kadar belirti göstermez. Ancak nadiren kanamaya neden olmadan büyüyebilir ve beyindeki sinirlere baskı ya...

Beyin Pili Çalışma ve Sosyal İşlevi Nasıl Etkiler?

Beyin Pili Çalışma ve Sosyal İşlevi Nasıl Etkiler?

Erken yaşta parkinson hastalığına yakalanan hastalarda hastalık sosyal becerileri ve iş yaşamını oldukça kötü etkilemektedir. Bu durum parkinsonun harekete ilişkin semptomlarıyla ilgili olduğu kadar, hastalığın neden olduğu depres...

Arteriovenöz Malformasyon

Arteriovenöz Malformasyon

Beyin hücrelerinin beslenmesi kan dolaşımı ile gerçekleşir. Basit anlatımla atar damarlardan beyindeki küçük kılcal damarlara iletilen temiz kan beyin hücreleri tarafından kullanıldıktan sonra toplar damarlar arac...

Derin Beyin Stimülasyonu Nedir?

Derin Beyin Stimülasyonu Nedir?

Derin beyin stimülasyonu halk arasında bilinen adıyla beyin pili, subtalamik çekirdek veya globus pallidus’e cerrahi olarak yerleştirilen iki adet elektrot aracılığı ile beynin derin yapılarının elektriksel uyarımıdır. Kalp pilin...

Boyun Damar Tıkanıklığı ve İnme

Boyun Damar Tıkanıklığı ve İnme

Tıpta karotis stenozu(darlığı), karotis arter hastalığı olarak bilinen rahatsızlık halk arasında boyun damar tıkanıklığı, şah damarı tıkanıklığı gibi isimlerle anılmaktadır. Boynumuzun her iki tarafında beyni besleyen iki adet ana atardamar...

El titremesi neden olur?

El titremesi neden olur?

El titremesi istemsiz, ritmik bir şekilde ellerin hareket etmesidir. Yaygın bir hareket bozukluğudur. Titreme aralıklı olabileceği gibi sürekli de olabilir. Her yaşta görülebilmesine rağmen yaşla birlikte görülme sıklığı a...

Beyin Anevrizması Stent Tedavisi

Beyin Anevrizması Stent Tedavisi

Endovasküler yani kapalı anevrizma tedavisi kasıktan girilerek mikrokatater yardımıyla anevrizmaya ulaşılarak anevrizmanın dolaşım dışı bırakılmasını amaçlayan minimal invaziv bir prosedürdür. Klinik çalışmalarla anevr...

Esansiyel Tremor Beyin Pili Tedavisi

Esansiyel Tremor Beyin Pili Tedavisi

Esansiyel tremor hem hareket bozuklukları hem de depresyon, kişilik ve kognitif bozukluk gibi non-motor belirtilerle seyreden, kişinin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen, titremelerle karakterize ilerleyici bir rahatsızlıktır.

Titreme s...