+90 539 724 05 67

İnme İle İlgili Yazılarımız

Felç Neden Olur?

Felç Neden Olur?

Felç diğer adıyla inme beyin hücrelerinin yaşamları için ihtiyaç duydukları kandan, oksijenden mahrum kaldıklarında meydana gelen, beyin hücrelerinin ölümüyle sonuçlanabilen ciddi bir rahatsızlı...

Hemorajik Felç Nedir?

Hemorajik Felç Nedir?

Hemorajik felç beyinde herhangi bir arter duvarının yırtılması sonucunda meydana gelir. İskemik inmeden daha az yaygındır. Ancak daha yüksek ölüm ve kalıcı engellilik nedenidir. Kanamanın olduğu bölgede beyin hücrel...

Boyun Damar Tıkanıklığı ve İnme

Boyun Damar Tıkanıklığı ve İnme

Tıpta karotis stenozu(darlığı), karotis arter hastalığı olarak bilinen rahatsızlık halk arasında boyun damar tıkanıklığı, şah damarı tıkanıklığı gibi isimlerle anılmaktadır. Boynumuzun her iki tarafında beyni besleyen iki adet ana atardamar...

Beyne Pıhtı Atması Sonucu Gelişen Felç Düzelir Mi?

Beyne Pıhtı Atması Sonucu Gelişen Felç Düzelir Mi?

Konuya genel bir yanıt vermek gerekirse evet pıhtı atması sonucu gelişen felç düzelebilir. Kaybolan vücut fonksiyonları zamanla geri gelebilir. Ancak oluşan felcin ne oranda geri gelebileceğini tahmin etmek mümkün değild...

İntraserebral Kanama

İntraserebral Kanama

İntraserebral kanama diğer adıyla intraserebral hemoraji kanın aniden beyin dokusuna ulaşarak beyin hücrelerine zarar vermesidir. Kanamanın olduğu damarın besledği hücreler oksijen ve kandan mahrum kaldığında felç meydana g...

Vasküler Demans

Vasküler Demans

Vasküler demans, beyne giden kan akışındaki tıkanmadan ya da anevrizma nedeniyle yaşanan beyin hasarının neden olduğu planlama, yargılama, hafıza ve diğer düşünce süreçleriyle ilgili sorunları tanımlayan genel bir terimd...

Geçici İskemik Atak

Geçici İskemik Atak

Geçici iskemik atak beynin bir kısmına giden kan beslemesindeki geçici bir kesintiden kaynaklanır. Kan beslemesindeki kesinti, beyinin etkilenen kısmında oksijen eksikliğine neden olur. Bu, konuşma ve görme bozukluğu gibi...

İskemik inme tedavisi

İskemik inme tedavisi

Beyne giden kan akışı engellendiğinde felç ya da inme dediğimiz durum meydana gelir. Bu tıkanıklık, beynin kandan oksijen ve besin almasını engeller. Tıkanıklığın kaynağı embolizasyon ise bu tür inmeler iskemik inme olarak adlandırılır. Oks...

Subaraknoid Kanama

Subaraknoid Kanama

Beynimiz, subaraknoid boşluk olarak isimlendirilen, içerisinden beyin omurilik sıvısının geçtiği, araknoid ve pia mater zarları arasında yer alan kanalla çevrilidir. Bu çok güçlü ağ benzeri yapı beyni d...

Karotis Arter Darlığı, İnme Belirtileri ve Tedavisi

Karotis arter darlığı halk adıyla inme, boynun her iki tarafındaki baş, yüz ve beyne kan taşıyan büyük arterlerin daralmasıdır. Bu daralmanın nedeni genellikle damarlarda plak birikmesidir. Doktorunuz darlığın varlığını ve yerini belirle...