+90 539 724 05 67

Beyin Pili İle İlgili Yazılarımız

Gençlerde (Erken Başlayan) Parkinson Hastalığı

Parkinson, merkezi sinir sisteminin ilerleyen bir hastalığıdır. Parkinson hastalığına beyin bölgesinde dopamin üreten hücrelerin kaybı neden olur. Genellikle 60’lı yaşlarda ortaya çıkar. Genel sınıflandırmada 50 yaşında...

Epilepsi Pili - Vagus Sinir Stimülasyonu

Epilepsi Pili - Vagus Sinir Stimülasyonu

Vagus sinir stimülasyonu diğer adıyla epilepsi pili tedavisinde boyun bölgesinde sol vagus sinirini uyarmak için elektrotlar kullanılır. Elektrotların uçları deri altından köprücük ke...

Parkinson Hastalığı Tedavisi

Parkinson hastalığı titreme, tutukluk ve hareketlerde yavaşlama ile karakterize, ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Parkinson semptomlarının tamamı önemli derecede yaşam kalitesi kaybına yol açar. Sürekli yeni tedavi yöntemle...

Beyin Pili Yaş Sınırı Var Mı?

Beyin Pili Yaş Sınırı Var Mı?

Beyin pili ileri parkinson rahatsızlığı için tüm dünyada kabul gören ve yaygın olarak uygulanan etkili bir tedavi yöntemidir. Doğru ellerde, uygun hastaya uygulandığında hastalık belirtilerini %80-90’a ulaşan oranl...

Parkinsonda Kronik Ağrı

Parkinsonda Kronik Ağrı

Parkinson hastalığı harekete ilişkin problemlerin yanı sıra çok sayıda motor dışı yakınmaya yol açmaktadır. Bu şikayetler arasında son yıllarda kronik ağrı özel inceleme alanı olmuştur. Parkinson hastalarında ağrının bir gö...

Parkinson İlaç Yan Etkileri

Parkinson İlaç Yan Etkileri

Parkinson şikayetlerini kontrol etmek için kullanılan ana yöntem ilaç tedavisidir. Parkinson hastalığı beyindeki dopamin adı verilen maddenin seviyesi düştüğünde ortay çıkar. İlaç tedavisindeki ama&c...

Beyin Pili Çalışma ve Sosyal İşlevi Nasıl Etkiler?

Beyin Pili Çalışma ve Sosyal İşlevi Nasıl Etkiler?

Erken yaşta parkinson hastalığına yakalanan hastalarda hastalık sosyal becerileri ve iş yaşamını oldukça kötü etkilemektedir. Bu durum parkinsonun harekete ilişkin semptomlarıyla ilgili olduğu kadar, hastalığın neden olduğu depres...

Derin Beyin Stimülasyonu Nedir?

Derin Beyin Stimülasyonu Nedir?

Derin beyin stimülasyonu halk arasında bilinen adıyla beyin pili, subtalamik çekirdek veya globus pallidus’e cerrahi olarak yerleştirilen iki adet elektrot aracılığı ile beynin derin yapılarının elektriksel uyarımıdır. Kalp pilin...

El titremesi neden olur?

El titremesi neden olur?

El titremesi istemsiz, ritmik bir şekilde ellerin hareket etmesidir. Yaygın bir hareket bozukluğudur. Titreme aralıklı olabileceği gibi sürekli de olabilir. Her yaşta görülebilmesine rağmen yaşla birlikte görülme sıklığı a...

Esansiyel Tremor Beyin Pili Tedavisi

Esansiyel Tremor Beyin Pili Tedavisi

Esansiyel tremor hem hareket bozuklukları hem de depresyon, kişilik ve kognitif bozukluk gibi non-motor belirtilerle seyreden, kişinin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen, titremelerle karakterize ilerleyici bir rahatsızlıktır.

Titreme s...