Beyin anevrizmasının tedavisi amacıyla gerçekleştirilen coilleme ya da akım yönlendirici stent uygulamaları, anevrizma tanısı, anevrizma tedavisi sonrası kontrol muayeneleri beyin anjiyosu kullanılarak yapılabilmektedir. Beyin anjiyosu işlemi kasık bölgesinde ya da kolda yer alan atardamarlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Her iki yaklaşım da çoğu durumda güvenli ve etkili kabul edilir. Bununla birlikte diğer tüm tıbbi işlemlerde olduğu gibi en iyi yaklaşım hasta özelinde kişisel faktörlere bağlıdır. Son zamanlarda özellikle tanısal işlemlerde hem hastanede kalış zamanını hem de işlem sonrası hasta konforunu arttırmak amacıyla koldan anevrizma anjiyo tedavisi gerçekleştirilmektedir. Yukarıdaki videoda bir yıl önce kapalı anjio yöntemi ile tedavi ettiğimiz beyin anevrizması hastamızın kontrol anjiyo görüntüleri yer almaktadır. Kontrol anjiosunu kol damarını kullanarak gerçekleştirdik. İşlem sonrası anevrizmanın tamamen kapandığını görmenin mutluluğunu yaşadık.

Koldan anevrizma anjiyo tedavisi kasıktan yapılana göre ne gibi avantajlar sağlar?

Beyin anjiyo işleminde kateter adı verilen esnek ve ince bir tüp damar içerisinden işlemin yapılacağı ya da görüntülenmek istenen bölgeye nazikçe iletilir. Geleneksel olarak bu işlem için tercih edilen damar kasık bölgesindeki femoral arter olmuştur. Bu arterin kullanılmasındaki amaç nispeten büyük olmasıdır. Bu sayede kateter damar içerisinde daha rahat hareket eder.

Kasıktan yapılan işlemin bazı dezavantajları vardır. Fazla kilolu kişilerde femoral arter yağ katmanlarının altına gömülü olabilir. Bu durum damara ulaşmayı zorlaştırır. Damarın içerisi yağ birikintisiyle tıkalı olabilir. Yağ tabakası katater ve diğer aletler için engel oluşturur. İşlemden sonra kanamayı durdurmak için atardamar üzerine bir müddet basınç uygulanır. Kanama kontrolü amacıyla 4-6 saat hasta gözlem altında tutularak hareket ettirilmez.

Koldan anevrizma anjiyo tedavisinde ise hasta anjiyodan sonra hemen hareket edebilir. Gözlem süresi 1-2 saattir. Bilekte bulunan atardamarlara ulaşım aşırı kilolu kişilerde bile kolaydır. Kol arterlerinde yağ birikintisi görülme ihtimali kasıktaki artere göre daha düşüktür. Kanama riski kasıktan yapılan işleme göre daha düşüktür. Hasta daha kısa sürede günlük yaşamına dönebilir. Koldan yapılan beyin anjiyo işleminin dezavantajı ise kol arterinin daha küçük, daha fazla kıvrım ve dönüşe sahip olmasıdır. Bu nedenle genellikle kataterin damar içinde hareketi daha zordur. Özellikle küçük yapıdaki kişilerde, kadınlarda kol damarı daha ince olduğu için anevrizma anjiyo tedavisi koldan yapılamaz.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi iki yönteminde üstün ve zayıf tarafları vardır. Kişinin damar yapısı, yapılacak işlemin zorluğu seçimi etkileyebileceğinden hangi arterin en uygun olduğu konusundaki kararı cerraha bırakmak en iyisidir. Anevrizma anjiyo tanı ve tedavisinde koldan ya da kasıktan gerçekleştirilen anjiyo işlemi altın bir standart haline gelmiştir.

Bilgi ve randevu için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.