Beyinde Tümör Çeşitleri

Beyinde tümör çeşitleri temelde birincil ve ikincil beyin tümörü şeklinde ayrılabilir. Birincil beyin tümörü beyin hücrelerinden veya meninks hücrelerinden kaynaklanırken, ikincil beyin tümörleri diğer kanserlerin metastazları sonucu oluşur. Bunlar farklı organlara (örneğin akciğer kanseri, cilt kanseri) yerleşir ve kan veya beyin omurilik sıvısı yoluyla beyin dokusuna taşınır. Bu nedenle ikincil (metastazik) beyin tümörleri beyne taşınan dejenere olmuş hücrelerden gelişen tümörlerdir. 

Beyinde tümör çeşitleri birincil veya ikincil olduğu kadar agresifliklerine göre iyi huylu veya kötü huylu kategorilerine ayrılır.  

Beyin sinir hücrelerinin yanı sıra çeşitli hücre tiplerinden oluşur. Beyin tümörleri tümöre neden olan doku tipine göre de sınıflandırılmaktadır. Beyin tümörleri kendilerini oluşturan doku tiplerine göre: 

Ependimom: Sinir sistemini örten dokuyu oluşturan hücrelerden kaynaklanır. 

Glioma: Sinir hücreleri için destek ve tedarik çerçevesi oluşturan glial hücrelerden gelişirler. 

Lenfoma: Lenfosit adı verilen bağışıklık sistemindeki belirli hücrelerden oluşur. 

Medulloblastom: Özellikle çocukluk döneminde beyindeki embriyonik, olgunlaşmamış hücrelerden gelişir. 

Menenjiom: Meninks hücrelerinden oluşan tümörlerdir. 

Karışık tümörler: Beyindeki farklı hücre tiplerinden oluşur 

Nöromlar: sinir hücrelerinden kaynaklanan tümörlerdir. 

Şeklinde sınıflandırılır. 

Beyin tümörü ne kadar hızlı büyür? 

İyi huylu beyin tümörleri genellikle yavaş büyür ve genellikle sağlıklı dokudan net bir şekilde ayrılabilir. Kötü huylu beyin tümörleri ise derecelerine göre daha hızlı büyür ve aynı zamanda çevredeki beyin dokusuna agresif bir şekilde nüfuz eder. Çevredeki sağlıklı beyin hücrelerine zarar verir. 

Vücudun diğer kısımlarında görülen birçok tümör hastalığının aksine iyi huylu beyin tümörleri de hayati tehlike oluşturabilir. Çünkü kafatası sabit hacimdedir. Tümör hassas beyin hücrelerine baskı yaparak işlevlerini sınırlayabilir. 

Beyin tümörü teşhisi nasıl konur? 

Tanı bilgisayarlı tomografi (BT) veya pozitron emisyon tomografisi (PET) gibi farklı görüntüleme yöntemleri kullanılarak konulur.  

Beyinde tümör önlenebilir mi? 

Beyin tümörünü özel olarak önlemek mümkün değildir. Ancak kanserojen maddelerle temastan kaçınmak ve radyasyon maruziyetini mümkün olduğunca düşük tutmak riski azaltır. Ayrıca sigara ve aşırı alkol tüketimi de kanser riskini arttırmaktadır. Özetle sağlıklı yaşama dair alınacak tedbirlerle beyinde tümör görülme riski azaltılabilir. 

Beyin tümörü için hangi tedavi seçenekleri mevcuttur? 

Tedaviye beyin tümörünün tipine, konumuna ve yaygınlığına bağlı olarak karar verilir. Semptoma neden olmayan iyi huylu tümörlerin bulunduğu yer ve gelişimine bağlı olarak takip edilerek tedavi edilmesi mümkündür. Ancak iyi huylu olsa bile tümör semptoma neden oluyorsa, bulunduğu konum yaşamsal fonksiyonları tehdit ediyorsa ya da tümör kötü huylu ise temel tedavisi tümörün cerrahi olarak çıkartılmasıdır. Kemoterapi ve radyoterapi ameliyata müteakip tamamlayıcı tedavi olarak uygulanabilir. Ulaşılması mümkün olmayan tümörlerde ise doğrudan radyoterapi uygulanır. Ayrıntılı bilgi için beyin tümörü ameliyatı yazımızı okuyabilirsiniz. 

Bilgi ve randevu için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.