Menanjiom Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Menenjiom genellikle beyin veya omuriliği saran meninksler içinde gelişen, kanserli olmayan ve yavaş büyüyen tümörlerdir. Menenjiomlar En sık görülen birincil beyin tümörü türüdür.  Genellikle iyi huyludur. Nadiren hızla büyüyüp diğer bölgelere yayılabilirler.

Menenjiomların çoğu uzun yıllar boyunca semptomlara neden olmadan çok yavaş büyür. Ancak bazen yakındaki beyin dokusu, sinirler veya damarlar üzerine baskı uygulayarak ciddi sorunlara neden olabilirler. Kadınlarda daha sık görülür. Her yaşta ortaya çıkabilir ancak yaşla birlikte görülme sıklığı artar. Çevre dokulara zarar vermediği, hızlı büyümediği, dev boyutlara ulaşıp kafa içi basıncı arttırmadığı sürece acil tedavi gerektirmezler.

Menenjiomların dereceleri nelerdir?

Menenjiomlar derecelerine göre üçe ayrılır:

     Grade I: Düşük dereceli ve en yaygın olanlarıdır. Tümör hücrelerinin yavaş büyüdüğü anlamına gelir.

     Grade II: Atipik menenjiom olarakta isimlendirilen orta dereceli tümörlerdir. Atipik menenjiomların çıkartıldıktan sonra tekrarlama riski daha yüksektir.

     Grade III: Anaplastik menenjiomlar kanserlidir. Nadir görülürler. Hızlı büyüyerek yayılım gösterirler. Tekrarlama riskleri yüksektir.

Semptomları:

Semptomlar, tümörün konumuna bağlıdır. Olası semptomlar arasında görme bozuklukları, işitme veya koku kaybı, bilinç bulanıklığı, nöbet, sabahları artan baş ağrısı bulunur. Tümörün baskıladığı bölgeye göre daha farklı semptomlar da görülebilir.

Menenjiom tedavi seçenekleri

Gözlem, radyo cerrahi ve ameliyat olmak üzere üç farklı tedavi seçeneği vardır. Hangi tedavinin uygulanacağı bireyden bireye farklılık gösterir.

Gözlem:

Hafif sendromları olan yaşlı hastalar, semptomu olmayan ve beyinde tümörden kaynaklanan ödem oluşmayan hastalarda tümörün gelişimi belirli aralıklarla takip edilebilir. Bu sayede tümörün büyüme hızı, ileride risk oluşturup oluşturmayacağı daha iyi anlaşılabilir. Yavaş ilerleyen semptomları olan yaşlı hastalarda genellikle ilaç tedavisi ile birlikte gözlem en uygun tedavi seçeneğidir.

Ameliyat:

Menenjiomlar tedaviye genellikle iyi yanıt veren, sınırları belirli olan iyi huylu tümörlerdir. Özellikle genç hastalarda, semptoma neden olan menenjiomun gelecekte daha fazla soruna neden olmadan çıkartılması önerilir. Günümüzde mikro cerrahi sayesinde ameliyat sonrası iyileşme süreleri ve komplikasyon riski önemli ölçüde azalmıştır. Ameliyatın amacı, menenjiomu tamamen temizleyerek çıkartmaktır. Bununla birlikte tümörün tamamen çıkartılması, özellikle menenjiom beyin dokusunu veya çevresindeki damarları sardığında, önemli potansiyel riskler taşır. Ameliyatın birinci önceliği hastanın nörolojik fonksiyonlarını korumak veya iyileştirmektir. Tümörün tamamen çıkarılmasının önemli morbidite riski taşıdığı hastalarda, tümörün bir kısmını yerinde bırakmak ve düzenli takip ile gelecekteki büyümeyi gözlemlemek, radyo cerrahi ile büyümeyi kontrol altına almak daha iyi olabilir. Teknolojinin bize sağladığı nöronavigasyon gibi sistemlerin yardımıyla dokulara zarar vermeden maksimum seviyede tümör temizlenebilir.

Radyoterapi

Radyoterapi kanser hücrelerini veya anormal beyin hücrelerini öldürmek ve tümörleri küçültmek için yüksek enerjili X ışınları kullanan bir tedavi seçeneğidir. Tümör ameliyatla etkili şekilde tedavi edilemiyorsa en baştan itibaren, tümörün tamamının temizlenmesi mümkün değilse ameliyata ek radyasyon tedavisi önerilir. Gamma knife, cyber knife gibi radyasyonu birçok farklı ışınla hedef dokuya odaklayan farklı yöntemler vardır. Klinik sonuç açısından bir sistemin diğerinden üstün olduğunu gösteren bilimsel veri yoktur. Her birinin farklı avantaj ve dejavantajları vardır.

Bilgi ve randevu için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.