Çocuklarda beyin anevrizması

Çocuklarda beyin anevrizması yetişkinlere göre nadirdir. Dünya nüfusunun yaklaşık %3’ünde asemptomatik beyin anevrizması olduğu ve tüm anevrizmaların % 0.5 ile 4.6 oranını pediatrik anevrizmaların oluşturduğu düşünülmektedir. Anevrizmalar rüptüre olduklarında hayati tehlike oluştururlar. Bu nedenle, serebral anevrizmanın belirtilerini tanımak ve çocuğunuz için ne zaman bir uzmana başvurmanız gerektiğini bilmek önemlidir. Çocuklarda anevrizmanın en yaygın yerleşim yerleri internal karotid arter ve orta serebral arterdir. Bu iki arterde görülen anevrizma pediatrik anevrizmaların yaklaşık yüzde 50 ila 60’ını oluşturur.

Çocuklarda intrakraniyal anevrizmalar genellikle orak hücreli anemi,  marfan sendromu gibi bilinen bazı hastalıklarla ilişkilidir. Ancak herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan çocuklarda da anevrizma görülebilir. Pediatrik anevrizmaların yüzde 40’ı bir yaralanmanın ardından veya cerrahi bir işlemden sonra beyindeki travmadan kaynaklanır.

Çocuklarda anevrizma tedavisi, yetişkinlerde olduğu gibi normal kan akışını bozmadan anevrizmaları kan dolaşımından dışlamayı amaçlamaktadır. Kanamış anevrizmalar için tedavi seçenekleri arasında açık mikrocerrahi ve endovasküler tedavi yer alırken, yırtılmamış anevrizma için anevrizmanın konumu ve büyüklüğüne, çocuğun sağlık durumuna göre konservatif tedavi kabul edilebilir. Çocuklar için, kendilerinden beklenen yaşam süresi, kalıcı tedaviyi destekleyen en önemli faktördür.

Çocuklarda anevrizma tedavisinde endovasküler kapalı yöntem açık cerrahiye göre daha sık kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalarda kapalı ve açık tedavinin uzun dönem sonuçları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Hangi yöntemin uygulanacağı anevrizmanın konumu, kanamış olup olmaması, ek prosedür gerekliliği, hematom olup olmaması, cerrahın tecrübesi gibi birçok etmene bağlı olarak belirlenmektedir.


Çocuklarda serebral anevrizmalar hangi açılardan farklıdır?

Genel olarak, serebral anevrizmalar çocuklarda yetişkinlere göre çok daha nadirdir. Bununla birlikte, bulunduklarında, çocukların arka dolaşımda anevrizmaya (serebral anevrizmalarının %15 kadarını oluşturur) ve büyük anevrizmalara (2,5 cm'den büyük) sahip olma olasılıkları yetişkinlere göre daha olasıdır. Kadınlarda daha sık ortaya çıkma eğiliminde olan yetişkin anevrizmalarının aksine, erkek çocuklar ergenlikten önce beyin anevrizmalarına kızlardan daha yatkındır.


Çocuklarda Serebral anevrizmanın semptomları nelerdir?

Yetişkinlerde olduğu gibi, çocuklarda da çoğu anevrizma asemptomatiktir ve rüptüre olmadıkça saptanmaz. Aslında, yırtılmamış anevrizmalar, çok büyük olmadıkça ve beyne veya ilgili sinirlere baskı yapmadıkça tipik olarak semptomlara neden olmazlar. Baskı yaptıklarında çocuklar baş ağrısı, gözbebeklerinin büyümesi, bulanık veya çift görme, halsizlik, uyuşukluk ve konuşma güçlüğü gibi nörolojik uyarı belirtileri gösterebilir. Hastalar bu tür semptomlarla başvurursa, mutlaka görüntüleme yöntemleri kullanılarak taranmalıdır. Anevrizmada yaygın klinik tablolar sırasıyla baş ağrısı, bilinç kaybı, nöbetler ve uzuvlarda zayıflıktır.


hasta-cocuk-eli


Çocuklar anevrizma açısından taranmalı mı?

Pek çok hasta tarafından bizlere sorulan bir sorudur. Eğer bir ebeveyn, büyükanne veya büyükbaba veya başka bir akrabasında anevrizma varsa çocuklar taranmalı mıdır? Çoğu çocuğun beyin anevrizması için taranmasına gerek yoktur. Ancak çocuğunuzun kardeşi, birinci derece akrabası, özellikle çocukken ya da 35 yaş altı gençken anevrizması olan, ya da anevrizma nedeniyle beyin kanaması geçiren bir akrabası varsa taranmasında yarar vardır.

Doç. Dr. Ali Yılmaz ile iletişim sayfamızdaki bilgileri kullanarak iletişime geçebilir, randevu alabilirsiniz.