Kraniotomi Nedir?

Kraniotomi tipik olarak genel anestezi altında gerçekleştirilen, kafatasının bir bölümünü çıkarmayı içeren bir ameliyattır. Cerrahın beyindeki problemli bölgeye erişimini sağlar. Bu sayede cerrah tümörü çıkartabilir ya da rahatsızlığa göre etkilenen bölgeyi tedavi edebilir.  

Kraniotomi hangi hastalıklarda uygulanır?

Beyin tümörleri, hematomlar, anevrizma, AVM, kafa travması, yabancı cisimler, beyin herniasyonu, kafa içi basınç yüksekliğini tedavi etmek için kraniotomi uygulanabilir. Çıkartılan kemik flebi işlemin sonunda genellikle küçük plaka ya da vidalarla değiştirilir.

Soruna bağlı olarak kraniotomi işleminde çıkartılan bölge küçük veya büyük hacimli olabilir. Şant implantı, derin beyin stimülasyonu, anevrizma mikrocerrahisi, hematom aspirasyonu gibi minimal invaziv prosedürler bozuk para boyutunda mümkün olduğunca minimal açıklıklardan gerçekleştirilir. Kafa travması ya da felç gibi nedenlerle oluşan beyin tansiyonunu düşürmek, beyin ödemine alan açmak için yapılan kraniektomi işlemi ise daha büyük kemik flebini içerir. Kemik flebi dondurulur ve iyileşmeden sonra tekrar yerleştirilir.

Kraniotomi işleminin riskleri nelerdir?

Hastanın durumunun ciddiyetine ve mevcut sağlık durumuna bağlı olarak potansiyel riskleri vardır. Beynin ameliyat edilen bölümüne bağlı olarak bazı hastalar ameliyattan sonra geçici olarak konuşma güçlüğü veya denge ve koordinasyon sorunları yaşayabilir. Riski olmayan beyin cerrahisi işlemi yoktur. Spesifik komplikasyonlar arasında inme, nöbet, beyin ödemi, sinir hasarı, beyin omurilik sıvısı sızıntısı ve bazı zihinsel işlevlerin kaybı yer alabilir.

Uyanık kraniotomi işlemi

Genellikle beyin tümörü ameliyatlarında tümörün çıkarılacağı bölge beynin yaşamsal fonksiyonları yöneten bölümlerine yakınsa lokal anestezi altında kraniotomi işlemi gerçekleştirilir. Tedavideki amaç tümörün tamamını çıkartmaktır. Ancak fonksiyonel bölüme yerleşen tümörün tamamını çıkartmak hastanın etkilenen bölgede kalıcı fonksiyon kayıpları yaşamasına neden olur. Bu nedenle uyanık kraniotomi işlemi yapılarak müdahale edilecek beyin bölümü ilk önce uyarılır. Bu sırada hastanın tepkisi gözlenir. Hasta konuşturulur. Resimler, cisimler inceletilir. Kısaca ameliyatın agresifliği (çıkarılacak tümör miktarı) önceden yapılan haritalama ve hastanın tepkisine göre belirlenir.

Kraniotomi sonrası iyileşme süresi hastanın genel sağlık durumuna, yapılan işlemin nedenine, komplikasyon olup olmadığına bağlıdır. Tam iyileşme 8 haftaya kadar sürebilir. Bilgi ve randevu için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.