Anevrizma Tekrarlar Mı?

Beyin anevrizma tedavisinin asıl amacı anevrizmanın içerisine kan akımını engelleyerek dolaşım dışı bırakılmasıdır. Anevrizma beyin damarlarının zayıflayan kısımlarında oluşan çıkıntı ya da baloncuktur. Kan basıncı nedeniyle zamanla içerisi daha fazla kanla dolup yırtılarak beyin kanamasına neden olabilir. Tedavisi geleneksel cerrahi veya endovasküler yöntemler ile sağlanabilir. Her iki yöntem de uzun süreli olarak kanamanın önlenmesinde etkilidir. Açık cerrahide kafatası açılarak anevrizma boynuna klips yerleştirilerek kanamanın önüne geçilirken, kapalı endovasküler tedavide anjiyografik yöntemle kasıktan girilerek anevrizmaya ulaşılmaktadır. Ardından içerisi coil adı verilen maddeyle doldurulmakta ya da akım yönlendiriciler kullanılarak anevrizma dolaşım dışı bırakılmaktadır.

Günümüzde her iki yöntemin de tedavide mümkün olması halinde kapalı endovasküler yöntem daha fazla tercih edilmektedir. Minimal invaziv bir tedavi olan bu yöntemle hem ulaşılması ve tedavisi açık cerrahi ile riskli ve zor olan anevrizmalara kolay bir şekilde ulaşılmakta, hem de özellikle kanamamış anevrizmalar açısından estetik görünüm bozulmadan, kısa bir iyileşme süresiyle kanamanın önüne geçilmektedir.

Yeniden kanar mı?

Kanama sonrası gerek kapalı gerek açık cerrahi yöntemle tedavi edilmiş bir anevrizmanın yeniden kanama ihtimali düşüktür. Yapılan araştırmalara göre iki girişim arasında tekrar kanama riski açısından belirgin bir farklılık yoktur. Ancak büyük veya içi tam olarak doldurulmamış vakalar için risk diğerlerine göre daha yüksektir.

Anevrizma tekrarlar mı?

Aynı hastada tedavi edilerek dolaşım dışı bırakılmış olan anevrizmaya yakın başka bir bölgede ikincil bir anevrizma görülme ihtimali vardır. Bu yüzden hem tekrar kanamanın hem de başka bir bölgede baloncuk oluşumunun izlenmesi açısından tedavi olan hastaların periyodik olarak kontrolü gereklidir. Kontrolün sıklığına, ne kadar sürede yapılması gerektiğine tedavi edilen anevrizmanın konumuna, büyüklüğüne, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna göre hekim karar verecektir.  

Tedavi olan hastalar tansiyonlarına, şeker hastalıkları varsa şeker hastalığının kontrol altına alınmasına ve yaşam tarzlarına dikkat etmelidir. Hareketli bir yaşam, normal sınırlarda tansiyon, düzenli ve dengeli beslenme, sigarayı bırakma tekrar anevrizma gelişim ya da kanama riskini önemli ölçüde minimize eder.

Hangi tedavinin uygulanacağına cerrah hasta özelinde birçok faktörü değerlendirerek tecrübesiyle karar verecektir. Beyin anevrizması ameliyatları ihmale gelmeyecek tecrübe gerektiren ameliyatlardır.

Doç. Dr. Ali Yılmaz ile iletişim sayfamızdaki bilgileri kullanarak iletişime geçebilir, randevu alabilirsiniz.