Vazospazm: Beyin Anevrizmasının Tehlikeli Komplikasyonu

Anevrizma yırtılması sonucu gelişen subaraknoid kanama sırasında hastaların önemli bir kısmı daha hastaneye ulaşılamadan kaybedilmektedir. Tedavi sonrası iyileşen hastalarda ise kalıcı işlev kaybı ve çeşitli komplikasyonlar görülebilmektedir. İşte bu komplikasyonlardan birisi olan vazospazm etkilediği bölgede dokulara giden kan miktarını azaltır. Damarların besledikleri bölgelerde problemlere veya hücre ölümüne neden olur. Bu durum özellikle beyindeki büyük arterler etkilendiğinde geçerlidir. Radyolojik görüntülere göre beyin kanamasını takiben hastaların yaklaşık %70’inde meydana gelmektedir. Ancak radyolojik görüntülerde elde edilen bu verinin sadece %20-30‘unda vazospazm ciddidir. Maalesef bu hastaların bir kısmı gecikmiş iskemik inme nedeniyle kaybedilmektedir.

Tanımı

Vazospazm, damar daralması olarak bilinen kan damarlarının sürekli kasılmasının bir sonucu olarak ilgili arterdeki daralmadır. Bu daralma kan akışını azaltabilir. Beyinde görülen vazospazm genellikle bir beyin anevrizmasının yırtılmasından sonra subaraknoid kanamaya bağlıdır. Subaraknoid boşluklarda kan bulunması ile ilgilidir ancak patofizyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. Kısaca kanama sonrası açığa çıkan kan arterin daralmasına neden olur diyebiliriz.

Vazospazm kanamanın erken dönemlerinde kötü kliniğe sahip ciddi subaraknoid kanama (SAH) vakalarında daha yaygın görülür. Kanamayı takiben 3-14 gün arasında meydana gelir. Gecikmiş serebral iskemiye yol açar. Subaraknoid kanama vakalarında önemli bir komplikasyon ve morbidite kaynağıdır. Ayrıca SAK'ın en yaygın komplikasyonudur.

Diğer taraftan beyin kanamasını takiben tamamen iyileşen yani fiziksel engeli olmayan hastaların önemli bir kısmı duygusal ve psikolojik sendromlarla karşılaşırlar. Ölçülmesi zor olan bu duyusal değişikliklerin asemptomatik olmasına rağmen vazospazm kaynaklı olabileceği düşünülmektedir.

Vazospazm önlenebilir mi?

Subaraknoid kanama genellikle önlenemez. Bununla birlikte, kanamanın erken tedavisi vazospazm gibi komplikasyonların ortaya çıkma riskini ya da derecesini azaltır.

Tedavisi

Kanamanın nedenine, konumuna ve şiddetine bağlı olarak değişecektir. Tedavi genellikle ilk önce akut problem olan beyin kanamasına odaklanacaktır. Bu durum anormal veya yırtılan kan damarlarını tedavi etmek için açık veya girişimsel beyin cerrahisini içerebilir. Vazospazm tedavisi ise beyne giden kan akışını arttırarak problemli bölgeye daha fazla oksijen gitmesini sağlamaya odaklanır. Çok yönlü bir tedavidir ve şiddetine göre farklı yaklaşımlar gerektirir.

Bilgi ve randevu için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.