Kadınlarda sigara alışkanlığı anevrizma riskini arttırıyor

Beyin anevrizmasının sigara içen bireylerde daha sık görüldüğü daha önceki araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Bu nedenle sigara anevrizma için bir risk faktörüdür. Diğer taraftan anevrizmaların kadınlarda erkeklere oranla daha sık görüldüğü yine daha önce bilinen bir olgudur. Peki sigara içen kadınlarda diğer kadınlara göre anevrizma görülme olasılığı ne kadar artmaktadır? Araştırmacılar, bu soruya yanıt aramak için 2016-2018 yılları arasında ABD ve Kanada'daki beş büyük eğitim ve araştırma hastanesinde beyin taramasından geçen 30 ila 60 yaşları arasındaki 545 kadını inceledi. Araştırmaya göre 30 ila 60 yaşları arasındaki sigara içen kadınların, sigara içmeyen kadınlara kıyasla beyin anevrizması geçirme olasılığının dört kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. Bu sonuçlar 30-60 yaş aralığında sigara içen kadınlar açısından anevrizma yönünden tarama yapma gerekliliğini düşündürmektedir.

ABD ve Kanada'dan beyin ve sinir cerrahisi uzmanları, yaptıkları araştırmada 500'den fazla kadının beyin taramalarını, sigara geçmişlerini ve altta yatan diğer sağlık durumlarını karşılaştırdı. Uzmanlar, sonuçlarını Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry Dergisi'nde paylaştı.

Araştırmaya göre kadın sigara içenler için daha yüksek riske ek olarak, altta yatan kronik hipertansiyonu ve sigara içme öyküsü olanların anevrizmaya sahip olma olasılığı yedi kat daha yüksekti. Araştırmayı yapan uzmanlar çalışmada “Bu bulgular, pozitif sigara geçmişi olan 30 ila 60 yaşları arasındaki kadınların anevrizma yönünden taranmasının önerilmesi gerektiğini gösteriyor” dedi.

Araştırma, beyin anevrizması açısından incelenen grupta 545 kadından 152'sinin beyin anevrizmasına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Bu kadınlardan 113'ü daha sonra aynı yaş ve etnik kökene sahip ancak beyin taraması normal olan 113 diğer kadınla eşleştirildi.

Beyin taraması yapılması için en yaygın neden, beyin anevrizması olanların yaklaşık üçte ikisinde (% 62,5) ve olmayanların yaklaşık yarısında (% 44) bir semptom olan kalıcı baş ağrısıydı.

Araştırmada, anevrizmaların çoğu karotis arterde görülmüş ve ortalama olarak 2-5 mm çapında ölçülmüştür.

Beyin anevrizması olan kadınlarla kontrol grubundaki sonuçları normal çıkan kadınlar kıyaslandığında, anormal beyin taramaları olan kadınlar arasında yüksek tansiyon (% 46'ya karşı% 31), şu anda veya geçmişte sigara alışkanlığı olanlarda olduğu gibi (% 57.5'e karşı% 37) daha yaygındı.

Beyin anevrizması olan kadınlar, beyin tarama sonuçları normal çıkan kadınlara göre daha fazla sigara içiyorlardı (ortalama günde bir paket sigara 12 tek sigaraya kıyasla) ve beyin anevrizması olan kadınların ortalama 29 yıllık sigara alışkanlıkları vardı. (sonuçları normal olanlarda bu oran 20 yıldı.)

Araştırmacılar bu çalışmanın gözlemsel bir çalışma olduğunu ve bu nedenle neden-sonuç ilişkisi kuramayacağını belirtiyorlar. Araştırmacılar ayrıca, çalışmalarının hastanın sigara konusundaki hatırlamasına ve söylemlerine dayandığını ve anevrizma ortaya çıkan bireyler için beyin kanaması riski hakkında herhangi bir sonuç ortaya çıkartmadığını söylüyorlar.

Ancak; bulgularını destekleyen diğer araştırmalara işaret ediyor ve şunu öneriyorlar: "Sigara içen 30 ila 60 yaşları arasındaki kadınların anevrizma açısından taranması düşünülmelidir."