Ciddi bir sağlık riskini temsil etse de, anevrizma tanısı bir yaşamın sonu olarak görülmemelidir. Anevrizmaların % 90'ından fazlasını tedavi edebilen ve kanamayı önleyebilen tedaviler bulunmaktadır. Tabi ki her operasyon gibi anevrizmaların da risk faktörleri bulunmaktadır. Gelişen teknoloji sayesinde risk faktörleri minimize edilmektedir. Tahminler, dünya nüfusunun% 1 ila% 5'inin çoğu durumda hiçbir semptomu olmayan anevrizma geliştirdiğini göstermektedir.

Anevrizma riskini arttıran faktörler genel olarak ikiye ayrılabilir. Bunlardan ilki kişinin kontrolü dışındayken ikincisi kontrol edilebilir. İlk durumda, beyin anevrizmasından kanaması olan kişilerin birinci derece akrabalarında, diğer insanlara göre anevrizma geliştirme riski iki katıdır. Birden fazla aile üyesi olması durumunda, olasılık genel nüfusa göre çok daha fazla artmaktadır. Diğer taraftan  sigara, alkolün kötüye kullanımı, uyarıcı ilaçların kullanımı (kokain ve amfetaminler gibi) ve kontrolsüz arteriyel hipertansiyon ise ikincil nedenler olarak başlıca önlenebilir faktörlerdir.

Anevrizmanın tedavisi

Bir anevrizmayı tedavi etmek için temel olarak iki prosedür vardır: kapalı ve açık cerrahi. Biri ile diğeri arasındaki seçim anevrizmanın boyutu, şekli ve yeri de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere göz önüne alarak tecrübeli hekimlerce belirlenmelidir.

Adından da anlaşılacağı gibi, açık cerrahi anevrizma kafatasının açılarak anevrizmanın tedavisidir. Bu şekilde anevrizmaya sebep olan atardamar bulunarak anevrizma boynuna kelepçe yerleştirilir. Bu sayede anevrizmaya kan akışı kesilir. Her zaman bir dereceye kadar riski olan bir ameliyat olmasına rağmen, avantajı ise düzgün bir şekilde kapatıldığında, gelecekte problemlere neden olma riskinin çok düşük olmasıdır.

Diğer yöntemde ise endovasküler tedavi olarak adlandırılır. En basit anlamıyla kasıktan girilerek anevrizma baloncuğunun içerisinin coil adı verilen bir maddeyle doldurulmasıdır. Bu sayede anevrizmaya kan akışının kesilmesi hedeflenir. Bu teknikle, anevrizmanın uzun vadede tekrarlamaması için görüntüleme testlerini düzenli olarak takip etmek gerekir. Endovasküler yöntemin farklı varyasyonları da vardır. Bunlar da en basit anlamıyla yırtılma ihtimali olan baloncuğun farklı bir maddeyle doldurulması ya da stent tedavisidir. Hastanın konforuna ilişkin olarak bu kapalı yöntemler birbirinin benzeridir.

Anevrizma ile ilgili diğer yazılarımıza bu linkten ulaşabilirsiniz.