Hidrosefali Ameliyatı

Kafatası beyin omurilik sıvısı (BOS) adını verdiğimiz bir sıvı içerir. Bu sıvı beyin çevresinde ve beynin içinde serebral ventriküller adı verilen odacıklarda bulunur. Hidrosefali beyin omurilik sıvısının fazlalığı nedeniyle lateral ventriküllerin hacmindeki artıştan kaynaklanır. Serebral ventriküllerin genişlemesi farklı nedenlere bağlı olabilir. Sıvının akış güzergahı tıkanmış olabilir, vücut tarafından emilimi azalmıştır veya vücut gereğinden fazla BOS sıvısı üretebilir. Kısaca tıkanıklığın çok farklı nedenleri olabilir. Nedeni ne olursa olsun maalesef hidrosefali için ilaç tedavisi yoktur. Tek yöntem cerrahi tedavidir. Hidrosefali ameliyatı ile BOS sıvısına tekrar akış kazandırılarak kafa içi basıncın düşürülmesi, sıvı miktarının normal seviyeye gelmesi amaçlanır. Hidrosefali ameliyatında yakın zamana kadar tek seçenek şant ameliyatı idi. Son yıllarda ventrikülostomi olarak bilinen yöntemin gelişmesiyle uygun hastalarda minimal invaziv endoskopik hidrosefali ameliyatı mümkün hale gelmiştir.  

Hidrosefali tedavi edilmezse ne olur? 

Beyinde omurilik sıvısı fazlalığından kaynaklanan hidrosefali mutlaka tedavi edilmelidir. Kafatası sabit hacme sahip olduğu için içerisinde fazla sıvı birikmesi, kafa içi basınçta artışa (kafa içi hipertansiyon) neden olarak beyin dokusunun yer değiştirmesine, beynin zarar görmesine ve beynin işleyişinin bozulmasına neden olabilir. 

Şant ameliyatı 

Fazla beyin omurilik sıvısını karın boşluğuna dren edilmesi için bir ucu beyne, diğer ucu karın boşluğuna açılacak şekilde şant adı verilen tüpün vücuda implantasyonudur. Şant tedavisi çoğu hidrosefali vakasında uygulanabilir. Hidrosefali ameliyatı için uzun yıllardır uygulanan, standart tedavisidir. 

Ventrikülostomi 

Beyin omurilik sıvısının akış yollarının tıkanması ile ilişkili olan hidrosefali ventrikülostomi adı verilen cerrahi yöntem ile tedavi edilebilir. Ameliyat ventriküllerin içinde yer alan sıvı boşluklarını beyin çevresinde dolaşan beyin omurilik sıvısı ile tekrar buluşturmak için beynin tabanında bulunan ince bir zarın delinmesini içerir.  Cerrahi girişim minimal invaziv cerrahiye izin veren endoskop yani optik tüp kullanılarak yapılırsa endoskopik ventrikülostomi olarak adlandırılır.  

Endoskopik hidrosefali ameliyatı nasıl yapılır? 

Operasyon genel anestezi altında yapılır. Hasta yatar pozisyondadır. Cerrah saç çizgisi sınırının biraz gerisinden ön bölgede cildi birkaç santimetre keser. Kafatasında yaklaşık 1.5 cm çapında açılan minimal açıklıktan endoskop içeri alınır. Endoskop yardımı ile zara ulaşılarak sıvı akışının yeniden sağlanması için zarda delik açılır. Daha sonra balon yardımı ile delik büyütülür. İşlem boyunca cerrah operasyonu optik endoskop yardımıyla yönetir. Membran açıldığında endoskop çıkartılarak cilt kapatılır.  

Bilgi ve randevu için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.