Kafa Travması

Kafa travması tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak görülen önemli bir halk sağlığı problemidir. Düşme ve trafik kazaları kafa travmalarının en sık görülen nedenleridir. Travma sonrası birçok kişi kalıcı etki yaşamaz. Ancak maalesef bazı hastalar yıkıcı ve ömür boyu sürecek etkileri olan travmatik beyin hasarı ile yaşamak durumunda kalabilirler.

Özellikle gençlerde ve çocuklarda travmatik beyin hasarı önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Son zamanlarda iş gücüne katılımın artışı, aktif yaşamın etkisiyle 60 yaşın üzerindeki kişilerde de travmatik beyin hasarı vakalarında artış görülmektedir.

Bir kişinin araca binerken kafasını çarpması, alçak kapı eşiğine çarpması veya sokakta kayması sonucunda kısa süreli bilinç kaybı veya sadece baş dönmesi hissi ortaya çıkabilir. Tüm kafa travmalarının% 75-80'inin bu kategoriye girdiği tahmin edilmektedir.

Orta derecede kafa travması ise 15 dakika ile altı saat arasında bilinç kaybı veya 24 saate kadar travma sonrası amnezi (hafıza problemleri) olarak tanımlanır. Hasta gözlem için geceyi hastanede geçirebilir. Ardından belirgin tıbbi yaralanma yoksa taburcu edilebilir.

Şiddetli kafa travması ise altı saat veya daha uzun süre bilinç kaybı veya 24 saat ya da daha fazla süreyle travma sonrası amnezi olarak tanımlanır. Bu hastalar muhtemelen bir süre yoğun bakım şartlarında tedavi edilir. Akut faz geçtikten sonra rehabilitasyona tabi tutulur. Komada geçirilen sürenin uzunluğuna bağlı olarak kalıcı ve daha ciddi fonksiyon kayıplarına sahip olma riski daha yüksektir.

Travmatik beyin hasarının olumsuz etkileri travmanın türü, hangi bölgeyi etkilediği ve şiddeti gibi faktörlerle ilişkilidir. Semptomlar denge sorunları, baş ağrısı, baş dönmesi gibi fiziksel etkilerden hafıza sorunları, yorgunluk ve öfke gibi bilişsel, duygusal ve davranışsal etkilere kadar geniş bir yelpazede olabilir.

Kafa Travması Tedavisi

Hafif derecede travma ile hastaneye başvuran çoğu kişi kısa bir süre içerisinde taburcu edilir ve birkaç gün içerisinde tamamen iyileşir. Yaralanmadan sonraki ilk 48 saat içerisinde gelişebilecek olumsuzlukları fark edebilmek için bir kişinin hastayla birlikte kalması önemlidir.

Şiddetli kafa travmaları her zaman hastanede tedavi gerektirir. Tedavi

  • Hastanın durumunun yakından takip edilmesi
  • Diğer yaralanmaların tedavisi
  • Solunum desteği (ventilasyon)
  • Beyin kanaması, ödem veya kafatasında kırık varsa ameliyat

İçerebilir. Özellikle travma sonrası bilinç kaybı varsa mutlaka ileri tetkik ve gözlem gereklidir. Kafa travması sonrası beyin kanaması yaşanabilir. Belirtileri ani olarak ortaya çıkabileceği gibi sızıntı şeklindeki kanamalarda bir süre sonra da ortaya çıkabilir. Bu nedenle travma sonrası kısa süre içerisinde hastaneye başvurarak ileri tetkik yaptırmak her zaman için faydalıdır.

Bilgi ve randevu için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.