Subdural Hematom

Subdural hematom, beynin dış (dura mater) ve iç (araknoid mater) zarı arasındaki boşlukta meydanan gelen intrakraniyal kanamadır. Yaygın olarak kafa travması, düşme veya kazalar sonucunda ortaya çıkar. Genellikle travma sonrası toplar damarların yırtılması ve kanamasından kaynaklanır. Yavaş seyreden venöz kanama genellikle intrakraniyal basınçla veya pıhtılaşma meydana geldiğinde durur. Semptomlar epidural hematomdan daha yavaş başlar. Genç, sağlıklı insanlarda kanama genelikle motorlu taşıt kazası gibi görece ağır bir travmayla meydana gelir. Aksine, yaşlı insanlar sadece küçük bir travmadan sonra bile kanama yaşayabilir.  (Sandalyeden düşmek, halıya takılıp düşmek gibi) 

Subdural hematom ciddi bir sağlık problemidir. Kanamadan kaynaklanan kafa içi basınç tedavi edilmezse solunum problemlerine, felce ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle kafa bölgesine alınan bütün darbeler ciddi bir olay olarak değerlendirilmelidir.  

Şiddetli kafa travması kanamanın en yaygın nedeni olmasına rağmen, kaza dışı kafa travması vakalarında kanama bozuklukları, hidrosefali, araknoid kist, osteogenezis imperfekta (cam kemik hastalığı) ve glutarik asidüri tip 1 yer alır. 

Belirtileri 

Klinik belirtiler hemen, dakikalar içinde ortaya çıkabilir (akut) veya 2 haftaya kadar gecikebilir (kronik). Gecikme yaşandığında özellikle bebeklerde travma öyküsü bildirilemeyebilir. Bu da değerlendirmeyi zorlaştırır. Belirtiler arasında değişen zihinsel durum, nöbetler, solunum problemleri, kısmi felç, baş ağrısı, çocuklarda kafa büyümesi, hafıza kaybı, konuşma değişiklikleri, kusma bulunur.  

Subdural hematom teşhisi 

Bilgisayarlı tomografi ve MR ile tanı konulabilir. Travma sonrası hemen belirti gösteren kanamalarda tanı genellikle bilgisayarlı tomografi ile konulur.  

Tedavisi 

Cerrahi müdahale için kesin kriterler yoktur. Nörolojik belirtileri olan akut kanamalı hastaların çoğuna cerrahi müdahale gerekir. Kan ve hematom boşaltılır. Küçük boyuttaki subdural kanamada cerrahi tedavi gerekmeyebilir. Hematom zamanla vücut tarafında emilir.  

Subdural hematom sonrası 

İyileşme miktarı ve süresi yaşa, kafa travmasının ciddiyetine ve ne kadar hızlı tedavi yapıldığına bağlıdır. Kalıcı beyin hasarı yaralanmanın bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Büyük akut hematomlu kişilerin yaklaşık % 50'si hayatta kalır. Kronik, yavaş gelişen subdural hematom genellikle iyi prognoza sahiptir. Gençlerin yaşama şansı yaşlı yetişkinlere göre daha yüksektir. Herhangi bir beyin hasarında olduğu gibi, tedaviden sonra semptomların geçmesi yavaş olabilir. Bazı belirtiler kalıcı olabilir.  

Bilgi ve randevu için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.