Kolloid Kist Tedavisi

Kolloid kist epitel tabakası ile kaplı, koyu kıvamda sıvı içeren iyi huylu kistik bir yapıdır. Kist zamanla kademeli olarak büyüyebilir. Kolloid kistler çoğunlukla 3. serebral ventrikülün ön üst bölgesinde bulunur. Ventriküler sistem beyin omurilik sıvısı ile kaplı, beynin içinde, dört açıklık (foramina) ile birbirine bağlanan bitişik boşluklar sistemidir. Kolloid kist üçüncü ventrikülü geçişi bloke edebilir. Böyle bir durumda beyin sıvısı bir veya çoğunlukla her iki lateral ventrikülde birikir. Beyin omurilik sıvısının akışının tıkanması beyin omurilik sıvısı seviyesinde, dolayısıyla kafa içi basınçta yavaş bir yükselmeye veya geçiş tamamen tıkalıysa kafatası basıncının ani ve tehlikeli bir şekilde yükselmesine neden olur. Hastalık en sık yirmi ila elli yaş arasını etkier. Ancak her yaşta görülebilir. 

Kolloid kist belirtileri nelerdir?  

Kolloid kistler baş ağrısı, bulantı, kusma, denge bozuklukları, konsantrasyon ve hafıza kaybı gibi klinik semptomlarla kendini gösterir. Semptomatik olmayan kistler tesadüfen başka incelemeler sırasında da fark edilebilir. Kolloid kist akut, hızla gelişen hidrosefali oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle nadir de olsa ani kafa içi basınç artışı ile birlikte ciddi nörolojik defisit ve ölüme neden olabilir. 

Yukarıda saydığımız semptomlar beyin omurilik sıvısı emilim yollarında daralma olana kadar ortaya çıkmaz. Daralma olana kadar kolloid kistler asemptomatiktir ve sıklıkla başka bir muayene sırasında tesadüfi olarak teşhis edilir. 

Nasıl teşhis edilir? 

Kist bilgisayarlı tomografi (BT) ya da MRI ile teşhis edilebilir. Sıvı birikiminin kapsamı lateral ventriküllerin genişliğine bağlı olarak belirlenebilir. 

Tedavisi 

Beyin omurilik sıvısı dolaşım bozukluğuna neden olmayan kolloid kistler düzenli aralıklarla boyut ve şekil açısından kontrol edilmelidir. Semptoma neden olan kistler ise mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ameliyat edilmelidir. Ameliyat haricinde tedavi yöntemi yoktur. Kolloid kist hızla gelişen hidrosefali sonucu kafa içi basınçta akut bir artışa yol açabileceğinden semptomatik olan kistin semptomunun ne olduğuna bakılmaksızın ameliyat edilerek çıkartılması gerekir.  

Günümüzde cerrahi iki farklı yöntemle yapılabilmektedir. Hangi yöntem uygulanırsa uygulansın amaç kolloid kistin çıkartılarak beyin omurilik sıvısı akışının tekrar sağlıklı hale gelmesinin sağlanmasıdır. 

Kolloid kist cerrahisinde ilk yöntem mikro cerrahi ameliyatıdır. Uzun süredir standart olarak uygulanan bir prosedürdür. Mikro cerrahi ile kistin tamamen çıkartılması mümkündür. Ameliyat kafatasından minimal bir açıklık açılmasını gerektirir. Kistin konumuna göre değişiklik gösteren riskleri vardır. Ancak genel olarak güvenli bir prosedürdür.  

Kolloid kist ameliyatında diğer bir yöntem ise son yıllarda giderek yaygınlık kazanan, minimal invaziv bir prosedür olan endoskopik cerrahidir. Endoskopik koloid kist ameliyatında kiste ulaşmak için endoskop giriş noktasının konumu nöronavigasyon yardımı ile planlanır. Lateral ventrikülün ön kısmına bir endoskop yerleştirildikten sonra kist özel aletler ile endoskop altında çıkartılabilir. Bugüne kadarki yapılan araştırmalar endoskopik cerrahinin başarı oranı, nüks eğilimi ve komplikasyon açısından uzun dönem sonuçlarının mikro cerrahi ile benzer düzeyde olduğunu göstermektedir. Endoskopik yöntemin avantajı operasyon sonrası hızlı bir iyileşme sunması ve daha konforlu olmasıdır.  

Hangi yöntemin uygulanacağı kistin konumu, büyüklüğü ve hastanın yaşı gibi çoklu faktörlere bağlıdır. Bilgi ve randevu için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.