Nöro Girişimsel Beyin Cerrahisi

Nöro girişimsel beyin cerrahisi beyin cerrahisi uzmanlarının birçok hastalığı teşhis ya da tedavi etmek için minimal invaziv cerrahi uygulamalarında radyolojik görüntüleme yöntemlerinden yararlanmalarıdır. Peki nedir bu minimal invaziv cerrahi?

Minimal invaziv cerrahi, geleneksel cerrahi yaklaşımından farklı olarak büyük açıklıklar yerine minimal yani küçük açıklıklar ve kesiler kullanılarak yapılan cerrahi girişimi ifade eder. Bu sayede hastalar ameliyattan aynı faydayı elde ederken yaraların iyileşme ve kapanma süreleri kısalır ve estetik görünüm etkilenmeden ya da çok az etkilenerek tedavi gerçekleştirilmiş olur. Yani hasta konforu açısından girişimsel radyoloji oldukça avantajlıdır.

Örnek olarak beyin anevrizmasının eski yöntemle tedavi edilmesi ile nöro-girişimsel beyin cerrahisi imkanlarından yararlanarak tedavisi arasındaki farka değinirsek konu hastalarımız açısından daha iyi anlaşılacaktır. Beyin anevrizmasının geleneksel yöntemle yani açık ameliyatla kapatılması sırasında kafatası açılarak damara ulaşılır ve anevrizma boynuna klips yerleştirilir. Hasta konforu açısından zor bir ameliyattır. Ayrıca riskleri fazladır. İyileşme süresi uzundur.

Aynı tedavi modern yöntemle hastanın kasık bölgesinden küçük bir kesi yapılarak beyne uzanan ince bir plastik tüp olan kateter yardımıyla da yapılabilmektedir. Bu kapalı cerrahi seçeneğinde anevrizmanın içerisi coil adı verilen madde ile doldurulmaktadır. Her iki operasyonda da anevrizma kapatılmakta ve kanama ihtimalinin önüne geçilmektedir. Ancak açık ameliyatta iyileşme süresi hem daha uzundur hem de kafatası açıldığı için estetik görünüm zarar görmektedir. Ancak yine de bazı durumlarda zorunlu olarak açık ameliyat gerekebileceğini belirtmek gerekir.

Coil yardımıyla anevrizmanın kapatılması sadece bir örnektir. İnme tedavisi, beyin tümörleri, Parkinson hastalığı beyin pili tedavisi gibi beyin cerrahisinin yaygın diğer ameliyatları da girişimsel beyin cerrahisi imkanlarından yararlanılarak gerçekleştirilebilmektedir. Ancak maalesef tüm hastalar minimal invaziv yöntemler için uygun aday değildir. Hastalığın tipi, beynin neresinde bulunduğu, hastanın genel sağlık durumu ve yaşı ameliyatın nasıl yapılacağına karar verilirken göz önünde tutulan hususlardır. Nöro girişimsel beyin cerrahisi, aksi takdirde geleneksel açık cerrahiye ihtiyaç duyacak hastalar için maliyeti, iyileşme süresini, ağrıyı ve riski azaltır. Bu nedenle birçok durumu tedavi etmenin birincil yolu haline gelmiştir. Ayrıca girişimsel teadavinin etkili bir şekilde yapılabileceği tedaviler giderek sayıca artmakta ve genişlemektedir.


girisimlse-nororadyoloji


Beyin Anevrizması ve Arteriovenöz Malformasyon (AVM) nöro girişimsel beyin cerrahisi nasıl tedavi edilir?

Beyin anevrizmalarının ve AVM’nin kapalı yöntemle tedavisi minimal invaziv bir tedavidir. Bu rahatsızlıklar genel olarak yetişkinlerde ortaya çıkar; ancak nadiren çocuklarda da anevrizma ve AVM'ler görülebilir.

Anevrizma, damar duvarı zayıfladığı için arterde gelişen bir çıkıntı veya kesedir. Beyindeki büyük bir anevrizma konumuna göre, çevresindeki sinirleri ve beyin dokusunu sıkıştırarak sinir felci, baş ağrısı, boyun ve sırt ağrısına, bulantı ve kusmaya neden olabilir. Eğer beyindeki anevrizma yırtılarak atardamar duvarında bir açıklığa neden olursa, yaşanan beyin kanaması felç veya ölüme neden olabilir.

AVM ise beyin ve omurilikde yer alan damarlarda görülen anormal yapılardır. AVM'ler oksijenli kanın beyinde dolaşımını engelleyerek kulak çınlaması, glokom, çift ​​görme, baş ağrısı, nörolojik problemler gibi birçok semptoma neden olabilir.

Anevrizma beyin kanamasına neden olursa maalesef hastaların yaklaşık yüzde 25 kadarı ilk 24 saat içinde, yine yüzde 25 kadarı ise bir hafta içinde kaybedilmektedir. Bu nedenle anevrizma tedavisi hayati öneme sahiptir. Günümüzde girişimsel beyin cerrahisi sayesinde anevrizma tedavisi korkulacak bir tedavi olmaktan çıkmıştır. Anevrizmadan değil geç kalmaktan korkulmalıdır. Çünkü beyin anevrizması çoğu durumda belirti göstermez. Maalesef ilk belirtisi beyin kanaması olabilir.

Anevrizmalar için risk grupları söz konusudur. Eğer kan bağınız olan birisi beyin kanaması geçirmişse, 40 yaşını geçmişseniz risk grubundasınız demektir. Bu nedenle bir beyin cerrahisi uzmanı tarafından taranmanızda yarar vardır.


Doç. Dr. Ali Yılmaz ile iletişim sayfamızdaki bilgileri kullanarak iletişime geçebilir, randevu alabilirsiniz.